barite hugasan ng halaman sa pamamagitan ng produkto