pag-recycle ng makina ng mabigat na media paghihiwalay ng media