mga kagamitan sa pagmimina at mga pagpapaupa ng mga kumpanya