patayong paggiling gilingan para sa upa at pagbebenta ng pagmimina