ang ginamit na mga martilyo ng mill ay ibinebenta za