nagkakaisang konsesyon ng pagmimina ng ginto ng estado aol